CÔNG TY TNHH MTV TM XNK

KIM SƠN SÀI GÒN

tìm kiếm

  Tìm sản phẩm
  Tìm tin tức
 • Kiểm tra
 • support ONLINE

  • Hotline:  (08) 38345799

  • Phone: 0908 765 981

  Hãy gọi cho KIM SƠN để được tư vấn và nhận mức giá hấp dẫn 0908 765 981

  Bìa Các Loại

 • Bìa Trình Ký

  Bìa Trình Ký

  Mã sản phẩm: 16UHO

 • Bìa Treo

  Bìa Treo

  Mã sản phẩm: TJ4XO

 • Bìa Quấn Dây

  Bìa Quấn Dây

  Mã sản phẩm: ZMA3U

 • Bìa Lồng Kiếng

  Bìa Lồng Kiếng

  Mã sản phẩm: MNIYI

 • Bìa Lá Nhựa

  Bìa Lá Nhựa

  Mã sản phẩm: BXP4I

 • Bìa Lá Da

  Bìa Lá Da

  Mã sản phẩm: 9HEJ9

 • Bìa Lá

  Bìa Lá

  Mã sản phẩm: MPTBR

 • Bìa Kiếng

  Bìa Kiếng

  Mã sản phẩm: K0AZJ

 • Bìa hộp si

  Bìa hộp si

  Mã sản phẩm: R0UXJ

 • Bìa còng cua nhựa A4

  Bìa còng cua nhựa A4

  Mã sản phẩm: 5SMYT

 • BÌA CÒNG BẬT F4 7F 2SI

  BÌA CÒNG BẬT F4 7F 2SI

  Mã sản phẩm: E3Y2W

 • BÌA CÒNG BẬT F4 7F 2S

  BÌA CÒNG BẬT F4 7F 2S

  Mã sản phẩm: NJX9F

 • BÌA CÒNG BẬT F4 7F 1SI (ABBA)

  BÌA CÒNG BẬT F4 7F 1SI (ABBA)

  Mã sản phẩm: JOQ56

 • BÌA CÒNG BẬT F4 5F 1SI (KOKUYO)

  BÌA CÒNG BẬT F4 5F 1SI (KOKUYO)

  Mã sản phẩm: B2IQ5

 • Bìa Cây

  Bìa Cây

  Mã sản phẩm: 7N7DR

 • Bìa Accord Nhựa

  Bìa Accord Nhựa

  Mã sản phẩm: ZRFC2

 • Bìa 3 Dây 7F Bóng

  Bìa 3 Dây 7F Bóng

  Mã sản phẩm: DQY5S

 • Bìa 3 Dây 10F

  Bìa 3 Dây 10F

  Mã sản phẩm: 56U4N

 • BÌA 2 LÒ XO F4

  BÌA 2 LÒ XO F4

  Mã sản phẩm: TB7S7

 • BÌA 2 LÒ XO A4

  BÌA 2 LÒ XO A4

  Mã sản phẩm: Y0CRK

 • BÌA 1 LÒ XO F4

  BÌA 1 LÒ XO F4

  Mã sản phẩm: EHRSS

 • BÌA 1 LÒ XO A4

  BÌA 1 LÒ XO A4

  Mã sản phẩm: NA3PP

 • BÌA 2 KẸP A4

  BÌA 2 KẸP A4

  Mã sản phẩm: 7RILL

 • BÌA 1 KẸP F4

  BÌA 1 KẸP F4

  Mã sản phẩm: JKCY0

 • BÌA 1 KẸP A4

  BÌA 1 KẸP A4

  Mã sản phẩm: 1ACZW

  TOP